Velkommen som medlem!

Herkules Håndball har over 300 medlemmer, men ønsker seg flere både aktive og støttemedlemmer. Les mer om klubben.

Bli medlem
For å bli medlem kan en trykke på linken under, en vil da bli videresendt til medlemsregistrering hos Norges Idrettsforbund. En kan også sende e-post til Herkules Håndball, alternativt snakke med lagleder på det aktuelle laget å be de sende informasjon til klubben. 

Registrere deg som medlem

Medlemskontingent og treningsavgift
Alle som er aktive i Herkules Håndball må løse et medlemskap på kr 250 pr år, det er selvfølgelig mulig å være medlem uten å være aktiv. Våre treningsavgifter er beregnet ut i fra hvor mange treninger laget har pr uke. Se under for matrise. (Spillere født senere enn 2004, og som var registrert som spiller før 20/2-22 og ikke har reservert seg vil ikke måtte betale treningsavgift inntil kr 1000,- for kommende sesong da "Fritidskortet" dekker denne.)  Medlemsavgiften sendes ut i april/mai og treningsavgiften sendes ut i september hvert år.

Har du en økonomisk utfordring med å betale kan du sende til e-post så hjelper vi til med eventuell betalingsavtale eller å søke kontigentkassa i Skien kommune.

Satsene for medlemskap og treningsavgift pr år gjeldende for sesongen 22/23

Type  Pris
Medlemskap Herkules Håndball - alle må løse dette (pr år)  250 kr
Treningsavgift med 1 trening pr uke  500 kr
Treningsavgift med 2 treninger pr uke  1000 kr
Treningsavgift med 3 treninger pr uke  1500 kr
Treningsavgift med 4 treninger pr uke  2000 kr

Ta kontakt ved spørsmål
Alle spørsmål angående medlemskap sendes til Send e-post.

Tilbake