Til deg som er foresatt i klubben

  • Respekter idrettslagets arbeid. Det er frivillig å være medlem av idrettslaget, men er du med følger du idrettslagets regler.
  • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett -ikke du.
  • Respekter treneren, hans/hennes arbeid og annerkjenn han/henne overfor barna dine.
  • Lær barna god folkeskikk, og gå foran som et godt eksempel.
  • Motiver barne til å være positive på trening og kamp.
  • Vis god sportsånd og respekt for andre.
  • Ved uenighet, snakker du med den det gjelder og ikke om.
  • Husk at det viktigste er at barna trives og har det gøy.

Klubbens retningslinjer er i tråd med Olympiatoppens anbefalinger om å være en god idrettsforesatt.

Les mer